INFORMACJA

Zostań klubowiczem SKS Kolimator i korzystaj z niższych cen

Wszystkich pasjonatów broni i chętnych do skorzystania z benefitów, jakie oferuje nasze Stowarzyszenie, zapraszamy do wstąpienia do naszego Klubu! Dzięki przystąpieniu do klubu zyskasz szereg udogodnień takich jak np.: możliwość korzystania z rekomendacji, opieki i wsparcia oraz wszelkich form działalności Stowarzyszenia, korzystania nieodpłatnie z mienia, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń.

DOŁĄCZ DO SKS KOLIMATOR

Wstąp do Klubu Kolimator!

Wszystkich pasjonatów broni i chętnych do skorzystania z benefitów, jakie oferuje nasze Stowarzyszenie, zapraszamy do wstąpienia do naszego Klubu!

Osoba ubiegająca się o członkostwo musi spełniać jedynie 5 kryteriów:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie może być pozbawiona praw publicznych,
 • złoży pisemną deklarację członkowską,
 • wniesie wpisowe,
 • do deklaracji dołączy aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Benefity z przystąpienia do Klubu KOLIMATOR:

 • możliwość korzystania z rekomendacji, opieki i wsparcia oraz wszelkich form działalności Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd;
 • możliwość korzystania z lokali i obiektów Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd;
 • możliwość korzystania nieodpłatnie z mienia, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków, z zastrzeżeniem kwot pobieranych na pokrycie kosztów organizacyjnych i opłat wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na zasadach określonych przez Zarząd;
 • możliwość korzystania z wszelkich innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom.

Jak wstąpić do Klubu SKS Kolimator:

 • Wydrukuj i wypełnij deklaracje członkowską
 • Uiść opłatę członkowską oraz wpisowe (nr. konta PKO BP: 51 1020 3378 0000 1102 0304 4567)
 • Wypełnione dokumenty wraz z dowodem wpłaty dostarcz do klubu Kolimator, lub wyślij mailowo na adres skskolimator@gmail.com

Statut Stowarzyszenia, niezbędne wnioski znajdują się poniżej.

 • Statut SKS Kolimator

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

TOP